معرفی نژاد گوسفند رومانوف

گوسفند رومانوف

دام زنده امروزی نژادهای برتری به حساب می آیند، زیرا بیشتر از حیوانات اهلی دیگر نیازهای بشری را رفع کرده اند. گوسفند زنده، دارای انواع مختلفی هستند که در مناطق زیادی پراکنده شده اند. یکی از این نژادهای کمیاب و…

ادامه مطلب