معاملات گوسفند زنده در تهران

معاملات گوسفند زنده در تهران   جانداران مختلفی بر روی این کره خاکی وجود دارند که همگی برای ادامه حیات به انرژی نیاز دارند. کسب انرژی به دو روش عمده صورت می گیرد. یکی از این راه ها، فتوسنتز است…

ادامه مطلب

مقایسه گوسفند طالشی با گوسفند سرخسی

گوسفند سرخسی گوسفند زنده قره گل سرخی که به گوسفند سرخی معروف است. نژادهای آن براساس نوع پوست و گوشت تقسیم بندی می شوند. اغلب رنگ آن ها در هنگام تولد سیاه بوده ولی در هنگام بلوغ به خاکستری تغییرمی…

ادامه مطلب