مقایسه گوسفند سنگسری با گوسفند بلوچی

گوسفند بلوچی گوسفندان بلوچی، یکی از نژاد های اصیل ایرانی بوده که ازنظر نژادی پشمی – گوشتی است. طیف رنگ این دام ها سفید یکدست با لکه‌های سیاه در دور چشم، پوژه، مفاصل دست و پا می باشد. این نژاد…

ادامه مطلب