کمبودهای تغذیه ای دام چه مشکلاتی را ایجاد می کند؟

کمبودهای تغذیه ای دام

مدیریت تغذیه نقش زیادی در رشد و پرورش دام دارد. مدیریت در این حوزه، به معنای بررسی محتوای جیره غذایی از لحاظ مواد مغذی لازم و تشخیص کمبودهاست. راه های مختلفی برای تعیین کمبودهای تغذیه ای دام وجود دارد. بررسی…

ادامه مطلب