چرا باید محل پرورش گوسفندان را از کود پاکسازی کرد؟   

چرا باید محل پرورش گوسفندان را از کود پاکسازی کرد؟    تجمع کود و فضولات حیوانی در محل پرورش دام، خطرات زیادی با خود به همراه دارد. هر رأس گوسفند، سالانه حدود 200 کیلوگرم کود تولید می کند. با یک حساب…

ادامه مطلب