انواع واکسن و برنامه واکسیناسیون دام

انواع واکسن و برنامه واکسیناسیون دام واکسن چه چیزی است؟ واکسن به میکروب ضعیف شده یا کشته شده یک بیماری می گویند که به عنوان ضد زهر استفاده می شود.کار واکسن تحریک سیستم ایمنی بدن انسان و یا دام می…

ادامه مطلب