تشخیص سن گوسفند زنده

تشخیص سن گوسفند زنده   سن گوسفند زنده یکی از ویژگی های مهمی است که در زمان خرید و فروش به آن توجه زیادی می شود. تعیین سن در گوسفندان به روش های مختلفی صورت می گیرد که عبارتند از:…

ادامه مطلب