بیماری مرزی در گوسفند و نحوه پیشگیری از آن

بیماری مرزی در گوسفند و نحوه پیشگیری از آن   بیماری به مجموعه ناهنجاری های جسمی و روانی می گویند که می تواند سلامت و پایداری بدن را دچار اختلال کند. بیماری های مرزی در دام های زنده چون: گوسفند…

ادامه مطلب