آشنایی با دامداری صنعتی

آشنایی با دامداری صنعتی   با فقدان مسئله تکنولوژی در گذشته، دامپروری به روش سنتی و دستی صورت می گرفته، اما با گذشت زمان بر تعداد جمعیت کره زمین افزوده شده است. به گزارش «سرویس دام، دامداری برادران تیموری» «…

ادامه مطلب