مراقبت های لازم از گوساله ها

مراقبت های لازم از گوساله ها   از همان روز های اول به زاییده شدن گوساله باید به او اموزش داد تا از درون آغوز بخورد خوراندن آغوز به گوساله های تازه متولد شده امری ضروری میباشد زیرا اغوز حاوی…

ادامه مطلب