نگاه قرآن به آئین قربانی کردن

نگاه قرآن به آئین قربانی کردن   گوشت حلال خوردن گوشت حلال در اسلام واجب است. برای این عمل نحوه قربانی کردن و بردن یاد خداوند امری بسیار لازم می باشد. خوردن دام های زنده و حیواناتی که خداوند گوشت…

ادامه مطلب