کاهش استرس گوساله ها هنگام انتقال به مزرعه جدید

کاهش استرس گوساله

امروزه افراد بسیاری هستند که به بخاطر سودهی اقتصادی به صنعت دامپروری و کشاورزی روی آورده اند. دامدارانی که می خواهد در صنعت پرورش دام زنده پیشرفت کنند و به سود دهی بالایی برسند، دانستن یک سری نکات الزامی می…

ادامه مطلب