روغن حیوانی از شیر گاو و گوسفند

روغن حیوانی از شیر گاو و گوسفند کرمانشاه یکی از شهرهای ایران است که در آن جا از دام ها استفاده زیادی می شود، روغن حیوانی کرمانشاه یکی از بهترین و معروف ترین روغن های حیوانی در کشور می باشد.…

ادامه مطلب