معرفی روش های شناسایی دام

معرفی روش های شناسایی دام   یکی از مسائل و مشکلاتی که یک دامدار یا گله دار همواره با آن روبروست، شناسایی دام است. روش های مختلفی وجود دارد که با آن بتوان شناسایی گله را انجام داد. معمول ترین…

ادامه مطلب