رعایت نکاتی الزامی در ساخت طویله

رعایت نکاتی الزامی در ساخت طویله   دامداران فعال در زمینه پرورش گوسفند، همواره به دنبال ارتقا دانش خود در زمینه های مختلف هستند. آنچه بیشتر ذهن این فعالان را به خود مشعول می کند، بیماری، تغذیه، انواع نژاد و…

ادامه مطلب