عرضه دام زنده بهداشتی شهرداری

عرضه دام زنده بهداشتی شهرداری   یکی از خدمات سازمان میادین شهرداری تهران به شهروندان این منطقه، عرضه بهداشتی دام زنده است که با همکاری سازمان دامپزشکی صورت می گیرد. آمار خرید و فروش و ذبح دام در ایام خاصی…

ادامه مطلب

کیفیت پشم گوسفند

کیفیت پشم گوسفند   الیاف حیوانی بدست آمده از حیواناتی چون کوسفند زنده، بز، گاومیش، شتر و …، پشم نام دارد. این الیاف مواد اولیه و ضروری صنعت نساجی است. این الیاف ها خصوصاً از نوع گوسفندی، برای تولید پارچه…

ادامه مطلب