معرفی مشهورترین نژادهای بز در جهان

معرفی مشهورترین نژادهای بز در جهان بز نژاد سانن: یکی از بهترین نژادهای دنیا که در کشور سوییس به دنیا آمده است. بیشترین میزان شیردهی را به خود اختصاص داده، به طور میانگین شیردهی بزهای سانن سه و هشت دهم…

ادامه مطلب