ضرورت مبارزه با مگس در دامداری ها

ضرورت مبارزه با مگس در دامداری ها   «سرویس دام، دامداری تیموری» «»؛ 09123590824 بسیاری از بیماری های عفونی چون: عفونت های چشمی، خونی، در اثر دخالت عوامل مستقیم محیطی به وجود می آیند. وجود مشکلات بهداشتی و عدم مدیریت…

ادامه مطلب