حمل و نقل گوسفند زنده

حمل و نقل گوسفند زنده برای آنکه شما بتوانید برای انتقال دام ها اقدام نمایید باید از وسایل نقلیه مناسب استفاده کنید. برای انتخاب وسیله مناسب باید ویژگی هایی از قبیل مسافت از مرکز خرید تا محل نهایی، تعداد دام…

ادامه مطلب