دوقلو زایی گوسفندان با روش جیره فلاشینگ

دوقلو زایی گوسفندان با روش جیره فلاشینگ   یکی از ویژگی های مهم برای دام زنده، داشتن قدرت باروری بالا و چند قلوزایی است. این ویژگی برای یک دامدار به هنگام پرواربندی مسئله بسیار مهمی است. زیرا می توان با…

ادامه مطلب