با مهمترین بیماری های گوسفندان آشنا شوید.

پرورش گوسفند زنده

بیماری، اختلالی است که سبب ایجاد ناراحتی های جسمی و روحی خواهد شد. دام های زنده هم مانند انسان ها دچار بیماری خواهند شد. برخی از بیماری ها نیز بین دام و انسان ها مشترک می باشند. در این مقاله…

ادامه مطلب