اصول بهداشتی نگهداری دام

اصول بهداشتی نگهداری دام   بهداشت دام به تمامی اموری گفته می شود که به سلامت دام مرتبط است. رعایت اصول بهداشتی یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در صنعت دامداری است. علت این موضوع بیماری های مشترک بین…

ادامه مطلب