آشنایی با اجزای مختلف بدن گوسفند

آشنایی با اجزای مختلف گوسفند گوسفند، یکی از حیوانات اهلی است که از زمان های بسیار دور برای به دست آوردن گوشت، شیر و پشم مورد توجه انسان ها بوده است. این حیوان که نشخوار کننده و جزء پستانداران است،…

ادامه مطلب