مقایسه گوسفند عربی با گوسفند فراهانی

مقایسه گوسفند عربی با گوسفند فراهانی

گوسفند فراهانی از نظر پراکنش محل پرورش این نژاد دام زنده در شهرستان‌های آشتیان، فراهان و اراک می‌باشد. ‌جمعیت این نژاد از گوسفند زنده چیزی درحدود 2.000.000 راس میباشد. این گوسفند از نژاد پشمی – گوشتی بوده و رنگ بدن این گوسفند سفید مایل به نخودی بوده و اطراف پوزه، دور چشم و گاهی اشک ریزها و اطراف گوشها و انتهای ‌دست و پا دارای لکه‌های تیره رنگ است‌.

این دسته از گوسفندان دارای گوش و سر کوچک و در هر جنس نر و ماده فاقد شاخ می‌باشند. دنبۀ آنها یک تکه و گرد بوده و دنبالچه گرد از میان دنبه منشعب شده است. دو قلوزائی در این گوسفندان در حدود پنج درصد بوده و و میانگین وزن پشم هفتصد گرم میباشد.

در بسیاری از کشور های دنیا، فرش‌های بافته شده از پشم این گوسفند بدلیل مرغوبیت الیاف آن معروفیت زیادی دارد. باعث تاسف است که امروزه به دلیل بالا رفتن بهای پوست – گوشت و کاهش قیمت پشم، دامداران برای افزایش درآمد و نیز به سبب عدم تجربه از تبعات ناشی از ادقام نژادی، از دامهای نژاد پوستی یا گوشتی بسته به وضعیت‌ کسب و کار و رونق هر یک از این دام ها و بالا پائین آمدن قیمت‌ها اقدام کرده که سرانجام آن موجب آمیخته شدن گوسفند فراهانی با سایر گوسفندان میشود.

گوسفند عربی

‌از نظر پراکندگی، این گوسفند بومی حاشیه غربی و جنوبی منطقه خوزستان است. بعضی از کارشناسان معتقد هستند گوسفند آواسی در اصل همان گوسفند اهوازی یا عربی می‌باشد. ‌جمعیت این نژاد از گوسفند به عددی درحدود چهارصدهزار راس میباشد. این گوسفندان از نژاد گوشتی بوده و رنگ بیشتر بدن آن سفید شکری، با تنوع نخودی، قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای تیره میباشد.

ویژگی های ظاهری این نژاد از گوسفند بدین شکل است که روی سر بعضی از آنها دسته‌ای از پشم – کاکل وجود دارد در گوسفندان عربی پوزه کوتاه بوده و دنبۀ معمولا کوتاه و به شکل U است.این گوسفندان دارای دوتیپ شیری و گوشتی می‌باشند.

میانگین وزن این گوسفندان در بدو تولد بره ها به ۱/۴ کیلوگرم میرسد همچنین میانگین وزن پشم آنها ۱/۲ کیلوگرم میباشد و از نظر دوقلوزائی نیز نسبت ۵% ای دارند.

سرویس دام، دامداری تیموری

09123590824