معاملات گوسفند زنده در تهران

معاملات گوسفند زنده در تهران

 

جانداران مختلفی بر روی این کره خاکی وجود دارند که همگی برای ادامه حیات به انرژی نیاز دارند. کسب انرژی به دو روش عمده صورت می گیرد. یکی از این راه ها، فتوسنتز است که توسط گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد. روش دیگر، تغذیه از گیاهان یا حیوانات است که مورد استفاده انسان ها قرار گرفته است.
انسان ها از زمان های دور به نیاز خود به چهارپایان برای ادامه زندگی، پی بردند. آنها در این میانه توانستند برخی حیوانات را اهلی کنند. این کار فواید بسیار زیادی برای انسان ها را در پی داشته است. اولین حیوانی که در حدود ده هزار سال پیش اهلی شد، سگ است. تا پیش از این انسان فقط حیوانات را شکار کرده و برای مصارف مختلف به کار می برد. اما پس از اهلی کردن حیوانات، سگ ها به عنوان کمک شکار و محافظ، به کار گرفته شدند. انسان ها در پرورش و زاد و ولد سگ ها دخالت زیادی داشته اند؛ از همین رو سگ ها، تنوع زیادی دارند.
اهلی کردن حیوانات اقدام شایسته ای از سوی انسان بوده که در رشد و پیشرفت جوامع بشری نقش مهمی داشته است. در واقع عامل اصلی ایجاد زندگی شهرنشینی، اهلی کردن حیوانات است. با شکل گیری زندگی شهری، انسان به پدیده افزایش جمعیت روبرو شد و برای ادامه زندگی به انواع دام و پرورش آن ها نیاز پیدا کرد.
دامپروری، شاخه ای از علم کشاورزی است که در آن دام ها برای مقاصد مختلف پرورش داده می شود. هر روزه و با افزایش جمعیت، اهمیت این صنعت بیش از پیش مشخص می شود. به نحوی که دامپروری، یکی از مهم ترین شاخه های صنعت کشاورزی است. تولیدات صنعت دامداری نیز که در زمینه خوراک و پوشاک به کار برده می شود، بسیار پرسود بوده و ارزش زیادی دارد. کشاورزی و دامپروری، نقش زیادی در توسعه جوامع بشری داشته و از بخش های مهم اقتصاد در همه کشورها هستند.
در ایران نیز، خرید و فروش و معامله دام در اکثر شهر ها و روستاها در جریان است. این کار در روستاها، سهم بزرگی در گذران زندگی و معیشت خانوارها دارد. در تهران نیز معامله گوسفند زنده به فراوانی صورت می گیرد و آمارها حاکی از انجام سه هزار معامله در روز است. برای تامین نیاز مردم به فرآورده های دامی و گوشتی، مراکز متعددی در زمینه پرورش انواع دام در تهران و سایر شهرها فعالیت می کنند. دایر شدن این مراکز، علاوه بر ایجاد اشتغال، به اینگونه معاملات رونق بخشیده است. در یکی از این مراکز داد و ستد، دام زنده و بهداشتی شهرداری، زیر نظر بازرسان سازمان دامپزشکی فعالیت و به شهروندان خدمت رسانی می کند.