با خصوصیات اخلاقی اسب ها بیشتر آشنا شوید!

نگهداری اسب

با خصوصیات اخلاقی اسب ها بیشتر آشنا شوید!

 

رفتار خصوصیاتی است که تمام موجودات زنده مانند گوسفند زنده به طوری ذاتی یا اکتسابی از محیط اطراف آن ها را کسب می کنند. اسب ها هم مانند سایرحیوانات دارای رفتارهای هستند که آن ها را از هم می آموزند. پس می توان گفت برخی رفتار در اسب ها برگرفته از یکدیگر بوده و از هم تقلید کرده اند. اسب ها دارای حافظه قوی هستند، اگر در هنگام پرورش اسب با آن ها بد رفتاری صورت بگیرد، در حافظه آن ها خواهد ماند و معمولا ناراحت می شوند. ناآرام بودن اسب ها به معنای نارحت و بیقراری آن ها می باشد. اسب ها معمولا به صورت گروهی  زندگی می کنند،که در هر شرایطی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند. آن ها به طور ذاتی به نورخورشید، زندگی در علفزارها و یا مراتع وابسته اند.

در شرایط متفاوت گاهی رفتارهای مختلفی روی می دهد که برخی از اسب های تازه متولد شده نحوه برخورد با محیط اطراف خود را بلد نیستند. در این صورت از هم نوع خود رفتار مناسب را تقلید می کنند. اسب های چابک و فرز این ویژگی را دارند که تا حدود 50 میلیون سال روی کره زمین نژادشان حفظ شده است. اسب ها شنوایی بسیار قوی دارند که می توانند صداها را به خوبی درک کنند. قدرت بینایی قوی آن ها به اسب ها اجازه داده تا مسافت های دور را بببینند. اما اسب ها نمی توانند مستقیم به جلو و عقب خود نگاه کنند. آن ها بیشتر به اطراف خود مسلط هستند. پرورش اسب اگر به صورت انفرادی صورت بگیرد،باید آن ها را از گله جدا کنیم. این کار برای بار اول سبب ایجاد استرس در اسب می شود.

زندگی گروهی اسب ها به صورتی است که هر یک گروه دارای یک رهبر می باشد که معولا رهبری آن به صورت اسب نر است. نرها با هم برای ریاست طلبی رقابت می کنند. هنگام پیشامد خطر با ایجاد سر و صدا کردن همدیگر را از ایجاد خطر مطلع می کنند. بهترین نوع دفاع سرعت آن ها در هنگام فرار است. در مواقع خطر که راه فراری برای آن ها وجود ندارد، آن ها از شیوه گاز گرفتن یا لگد انداختن از خود دفاع می کنند. ایجاد شیهه نشانی از اعلام عصبانیت و جنگ است. اگر رفتار اسب ها نظیر:خوردن یا خوابیدن تغییر بکند، نشانه ای از ابتلا  یا آسیب دیدن می باشد. در این صورت می گیرد. در این صورت سریع باید برای درمان اقدام نمایید. حالت گوش، و گردن؛ همچنین  اندازه دم در تغییر رفتارها مشخص می گردد. در یک گله 5 تا 7 عدد اسب ماده، یک عدد اسب نر به همراه تعدادی کره می باشد. به هنگام نگهداری و پرورش اسب بهتر است آن ها را بصورت گروهی نگهداری کنید.

گروهی زندگی کردن اسب ها سبب می شود تا اسب ها دور از استرس باشند و رفتار اجتماعیشان بهبود یابد. سطح ایمنی اسب هایی که در گله هستند نسبت به آن هایی که تنها زندگی می کنند بالاتر خواهد بود. با تمام ویژگی های گروهی زندگی کردن اسب ها، ضرراتی چون: احتمال آسیب بیشتر در صورت رقابت بالای آن ها با هم نیز وجود دارد.

نظارت گروهی بر اسب ها بسیار سخت است. در یک گله ممکن است چند اسب ماده و اسب نر اخته را باهم نگه دارند، اسب های نر اخته در صورت نزاع با هم، به کره اسب ها آسیب می زنند. برای همین خاطر یک نر را با چند ماده در گله با هم نگه می دارند. ورود اسب جدید به گله دارای مشکلاتی است، به همین سبب شناسایی اسب ها به هم باید در روز انجام شود تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود. در پرورش اسب های باید دقت های لازم را به عمل آورد.