تشخیص سن گوسفند زنده

تشخیص سن گوسفند زنده

 

سن گوسفند زنده یکی از ویژگی های مهمی است که در زمان خرید و فروش به آن توجه زیادی می شود. تعیین سن در گوسفندان به روش های مختلفی صورت می گیرد که عبارتند از:

 • بررسی شیارهای موجود روی شاخ گوسفند و شمارش آنها
 • بررسی دندان های گوسفند از نظر شکل، تعداد و زمان شکل گیری

روش اول در مقایسه با روش دوم کاربرد کمتری دارد؛ زیرا شاخ در همه گوسفندان موجود نیست. در مقابل روش دوم، برای تعیین سن گوسفند بهتر و پرکاربردتر است.

 

تعیین سن با استفاده از دندان، چگونه انجام می شود؟

در رابطه با تعیین سن گوسفند با استفاده از بررسی دندان ها، تقسیم بندی هایی صورت گرفته و معیارهایی به شرح زیر ارائه شده است:

 • گوسفند در سن 1 هفتگی تا 2 ماهگی تمامی دندان های شیری شکل می گیرد.
 • گوسفند در سن 2 تا 24 ماهگی دندان ها به تدریج بالغ شده و دندان آسیای ششم در دهان رویش می یابد.
 • گوسفند در سنین 24 (2 سالگی) تا 30 ماهگی: دندان های میانی اول در دهان ظاهر می شوند که پس از گذشت سه ماه با یکدیگر هم سطح می شوند.
 • گوسفند در سن 34 ماهگی: دندان های آسیا جایگزین می شوند.
 • گوسفند در سن 36 ماهگی (3 سالگی): دندان های میانی دوم نیز شروع به رویش می کنند. البته ممکن است ظاهر شدن این دندان ها از سن 30 ماهگی آغاز شود.
 • گوسفند در سن 36 تا 42 ماهگی: در این فاصله زمانی گوشه ها نیز شروع به رشد کرده و نمایان می شوند. گاهی رویش این دندان ها با تأخیر همراه است و در سنین بالاتر اتفاق می افتد. نمود دندان های گوشه بالغ، مرحله پایانی رشد دندان های گوسفند است و بعد از آن دهان تخت می شود.
 • گوسفند در سنین 42 تا 48 ماهگی (4 سالگی): در این زمان دهان کاملاً تخت شده و از این به بعد سایش دندان ها شروع می شود. سایش ها تا سن ده سالگی ادامه یافته و در هر برهه زمانی، علائم خاصی از خود به جا می گذارد.
 • گوسفند در سن 5 سالگی: دندان های پیش سایش قابل ملاحظه ای را تجربه می کند و البته جدار فوقانی دندان های گوشه نیز از این سایش بی بهره نیست.
 • گوسفند در سن 6 سالگی: سایش دندان های پیش سرعت می یابد. به نحوی که پس از یکسال و در سن 7 سالگی، این دندان ها با هم هم تراز می شوند.
 • گوسفند در سن 8 سالگی: در این سن، سایش دندان های میانی اول را نیز تراز می کند. همچنین سطح دندان های پیش تحت تاثیر سایش، شکل گرد به خود می گیرند.
 • گوسفند در سن 9 سالگی: علاوه بر هم تراز شدن دندان های پیش و میانی اول، میانی های دوم نیز در این سن هم تراز می شوند. از تغییرات دیگر این سن می توان به مقعر شدن سطح دندان های میانی اول و مستقیم شدن قوس دندانی اشاره کرد.
 • گوسفند در سن 10 سالگی: در این زمان، حداکثر سایش به دندان های گوشه رسیده و آنها را هم تراز می کند. علاوه بر این سطح آزاد همه دندان ها مربعی شکل می شود که گوشه ها از این قاعده مستثنی هستند.
 • گوسفند در سن 11 سالگی: در این سن اتفاق جدیدی رخ می دهد که همان جدا شدن دندان ها از هم است. این فاصله به مرور زیاد و زیادتر شده به نحوی که در سن 15 سالگی به حداکثر خود می رسد. در سن 15 سالگی فاصله بین دندانی به اندازه ای زیاد می شود که دندان های پیش و میانی به عقب کشیده شده و فقط دندان های نیش قابل مشاهده است.

 

در سنین مختلف چه تعداد دندان در دهان گوسفند وجود دارد؟   

اگر این سوال برای شما پیش آمده باشد، بهتر است به تقسیم بندی زیر توجه داشته باشید:

 • بره در هنگام تولد دندان ندارد.
 • از 1 الی 2 ماهگی، بره متولد شده 8 دندان شیری دارد.
 • از 1 الی 1.5 سالگی به گوسفند، دو دندانه می گویند؛ زیرا دارای 6 دندان شیری به همراه 2 دندان ثنای بالغ است.
 • از 1.5 الی 2 سالگی گوسفند، چهار دندانه است. یعنی در کنار 4 دندان شیری، 2 دندان ثنای مرکزی و 2 دندان ثنای میانی بالغ دارد.
 • از 2 الی 4 سالگی، گوسفند شش دندان ثنای بالغ با دو دندان شیری دارد. به همین دلیل به آن شش دندانه می گویند.
 • از این زمان تا 6 سالگی، همه دندان های ثنای مرکزی می افتد. به همین دلیل به آن شکسته دندان می گویند. روند افتادن دندان ها همچنان ادامه دارد و دندان های میانی در سن 8 سالگی و گوشه ها در سن 9 سالگی می افتد.

 

دامداری برادران تیموری (مرکز خرید دام)، یک مجموعه بزرگ و نوین است که به صورت آنلاین اقدام به فروش انواع دام زنده با نژادهای مختلف نموده است. این مجموعه که زیر نظر سازمان دامپزشکی بوده بستری مناسب را برای ساکنان شهر تهران فراهم کرده تا بدون اتلاف وقت و در مدتی کوتاه،گاو و گوسفند زنده مورد نیاز خود را سفارش دهند. البته در حال حاضر، مجموعه ما فقط به ساکنان تهران خدمات رسانی می کند؛ اما قصد داریم به تدریج مجموعه خود را گسترش داده و خدمات خود را در اختیار ساکنان شهرهای بزرگ نیز قرار دهیم.