انواع نژاد گاو ایرانی

انواع نژاد گاو ایرانی

به گزارش «سرویس دام، دامداری برادران تیموری» «گاو و گوسفند و قیمت دام زنده گاو »؛

دام ها یکی از حیوانات حلال گوشتی هستند که در جامعه از گوشت آن برای مصارف مختلفی استفاده می کنند.

گاو یک نوع حیوان حلال گوشت بوده و اهلی بودن آن سبب پرورش آن ها در مناطق متفاوت شده است. این حیوان نشخوار کننده دارای سم های ضد باکتری در بدن خود می باشد. گاه ایرانی بی شاخ و از تیره گاوسانان بوده که میش ها نیز جز این خانواده هستند.

گاو در واقع حیوانی سم‌دار و نشخوارکننده است که فاقد شاخ بوده و از خانواده گاوسانان می  باشد. گاو ها و گاو میش ها از خانواده گاوسانان هستند.گاوهای امروزی که از دام هایی به نام بوس پریمیژنیوس منشا گرفتنه اند، در مناطق آسیایی زندگی می کنند.

این گاو ها حدود دو میلیون سال پیش در قاره های آسیایی می زیستندو حدود دوییست و پنجاه هزار سال به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند.

در آن زمان جثه گاوها بزرگ و خشن بوده، اما به مرور زمان تغییرات بسیاری کرده اند و به شکل های امروری درآمده است. حدود شش هزار سال پیش قبل از میلاد مسیح،اولین نشانه های اهلی بودن در گاوها در مناطق آسیایی و خاورمیانه نمایان شد.

با بروز این ویژگی ها مردم بسیاری از شکار دست کشیدند و به کار صنعت کشاورزی و دامپروری پرداختند.

در حین دامپروری به پرورش گاوها پرداختند.بز، سگ، گزبه و گوسفند جز اولین حیواناتی هستند که اهلی شدند. بعد از آن به رام کردن گاوهای وحشی پرداختند. در ابتدا هدف از اهلی کردن فقط برای استفاده کردن از گوشت آن ها بوده است. اما بعد از مدتی به استفاده از لبنیات و شیر آن ها نیز پرداختند. گاوها علاوه بر رفع نیازهای انسان از آن ها به عنوان وسیله بارکشی استفاده می کردند.

گاوها بع علت پستاندار بودنشان می توانند در هر فصلی از سال به جفت گیری بپردازند. طول دوران بارداریشان مشابه انسان نه ماهه است. اکثر آن ها تک قلوزا بوده و به ندرت دو قلوزا خواهند شد. گاوها در ایران نژادهای مختلفی دارند. در ایران حدود شش نژاد مختلف گاو وجود دارد. که از نظر رتبه تولید گوشت کشور ایران رتبه سی و یک را در جهان ، رتبه سه را در خاورمیانه دارد.

 

نژادهای شاخص گاو در ایران

گاو تالشی:

تالش منطقه ای در شمال کشور است که مکان اصلی پرورش گاوهای تالشی در این استان، مناطق دیگر گیلان و اردبیل است. این گاو از نژاد شیری- گوشتی بوده که جثه ای بزرگ دارد.

رنگ بدن آن سیاه تا قرمز اجری رنگ می باشد.در مواقع نادر به شکل رنگ زرد و سفید نیز دیده شده است.به طور میانگین در هر دوره شیردهی ششصد و پنجاه کیلوگرم شیر تولید خواهندکرد.

 

گاو دشتیاری:

یکی از نژادهای گوشتی-شیری ایرانی با جثه ای بزرگ که به طور میانگین می تواند در هر دوره شیردهی حدود نهصد و شصت و پنج کیلوگرم شیر تولید کند. رنگ آن قهوه ای سوخته بوده و به رنگ های سیاه و حنایی، طوسی و نیز ابلق دیده شده است.

 

گاو سرابی:

گاو سرابی بهترین نژاد کوهستانی است که از شیر و گوشت آن می توان استفاده کرد.جثه بزرگ آن  دارای رنگی چون: زرد روشن تا قهوه ای تیره می باشد. حدود  شصت هزار راس دام زنده نژاد سرابی در ایران وجود دارد. اغلب ظاهر چشمشان سفید تا قهوه ای است. این گاو در هر دوره ای قادر است حدود هزارو چهارصد و هشتاد کیلوگرم شیر تولید کند. این میزان حدود پنج درصد چربی دارد. گاوهای سرابی به طور معمول روزانه حدود نهصد گرم افزایش وزن خواهند داشت.

 

گاو سیستانی:

گاوهای سیستانی با جثه ای بزرگ، جز نژادهای گوشتی هستند که قادرند در هر دوره ای از شیردهی حدود صدو چهل کیلوگرم شیر تولید کنند.حجم گوشت تولیدی این نژاد بالا بوده و به طور روزاته تقریبا هزارو سی صدو پانزده کیلوگرم افزایش وزن دارند. رنگ بدنشان اکثر سیاه و گاهی ابلق خواهد بود.

 

گاو گلپایگانی:

یک نژاد شیری- گوشتی با جثه ای متوسط است که می تواند درهر دوره شیری حدود پانصدو هشتاد کیلوگرم شیر تولید کند. گاوهای گلپایگانی بهترین نژاد گوشتی در ایران می باشد. رنگ آن قرمز حناییو روزانه نزدیک نهصد کیلوگرم وزنش زیاد خواهد شد.

 

گاو نجدی:

گاو نجدی یک نژاد شیری-گوشتی ایرانی بوده که دارای جثه ای بزرگ می باشد. به طور متوسط در هر دوره، قادر است به طور میانگین حدود پانصدو هشتاد گیلوگرم شیر تولید نماید که در این میزان مقدار پنج درصد چربی وجود دارد. محل اصلی این نژاد اصیل در منطقه خوزستان می باشد.

رنگ گاو نجدی: این گاوها اغلب به رنگ قرمز حنایی می شوند.

 

انواع نژاد گاو ایرانی

دام ها یکی از حیوانات حلال گوشتی هستند که در جامعه از گوشت آن برای مصارف مختلفی استفاده می کنند.

گاو یک نوع حیوان حلال گوشت بوده و اهلی بودن آن سبب پرورش آن ها در مناطق متفاوت شده است. این حیوان نشخوار کننده دارای سم های ضد باکتری در بدن خود می باشد. گاه ایرانی بی شاخ و از تیره گاوسانان بوده که میش ها نیز جز این خانواده هستند.

گاو در واقع حیوانی سم‌دار و نشخوارکننده است که فاقد شاخ بوده و از خانواده گاوسانان می  باشد. گاو ها و گاو میش ها از خانواده گاوسانان هستند.گاوهای امروزی که از دام هایی به نام بوس پریمیژنیوس منشا گرفتنه اند، در مناطق آسیایی زندگی می کنند.

این گاو ها حدود دو میلیون سال پیش در قاره های آسیایی می زیستندو حدود دوییست و پنجاه هزار سال به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند.

در آن زمان جثه گاوها بزرگ و خشن بوده، اما به مرور زمان تغییرات بسیاری کرده اند و به شکل های امروری درآمده است. حدود شش هزار سال پیش قبل از میلاد مسیح،اولین نشانه های اهلی بودن در گاوها در مناطق آسیایی و خاورمیانه نمایان شد.

با بروز این ویژگی ها مردم بسیاری از شکار دست کشیدند و به کار صنعت کشاورزی و دامپروری پرداختند.

در حین دامپروری به پرورش گاوها پرداختند.بز، سگ، گزبه و گوسفند جز اولین حیواناتی هستند که اهلی شدند. بعد از آن به رام کردن گاوهای وحشی پرداختند. در ابتدا هدف از اهلی کردن فقط برای استفاده کردن از گوشت آن ها بوده است. اما بعد از مدتی به استفاده از لبنیات و شیر آن ها نیز پرداختند. گاوها علاوه بر رفع نیازهای انسان از آن ها به عنوان وسیله بارکشی استفاده می کردند.

گاوها بع علت پستاندار بودنشان می توانند در هر فصلی از سال به جفت گیری بپردازند. طول دوران بارداریشان مشابه انسان نه ماهه است. اکثر آن ها تک قلوزا بوده و به ندرت دو قلوزا خواهند شد. گاوها در ایران نژادهای مختلفی دارند. در ایران حدود شش نژاد مختلف گاو وجود دارد. که از نظر رتبه تولید گوشت کشور ایران رتبه سی و یک را در جهان ، رتبه سه را در خاورمیانه دارد.

 

نژادهای شاخص گاو در ایران

گاو تالشی:

تالش منطقه ای در شمال کشور است که مکان اصلی پرورش گاوهای تالشی در این استان، مناطق دیگر گیلان و اردبیل است. این گاو از نژاد شیری- گوشتی بوده که جثه ای بزرگ دارد.

رنگ بدن آن سیاه تا قرمز اجری رنگ می باشد.در مواقع نادر به شکل رنگ زرد و سفید نیز دیده شده است.به طور میانگین در هر دوره شیردهی ششصد و پنجاه کیلوگرم شیر تولید خواهندکرد.

 

گاو دشتیاری:

یکی از نژادهای گوشتی-شیری ایرانی با جثه ای بزرگ که به طور میانگین می تواند در هر دوره شیردهی حدود نهصد و شصت و پنج کیلوگرم شیر تولید کند. رنگ آن قهوه ای سوخته بوده و به رنگ های سیاه و حنایی، طوسی و نیز ابلق دیده شده است.

 

گاو سرابی:

گاو سرابی بهترین نژاد کوهستانی است که از شیر و گوشت آن می توان استفاده کرد.جثه بزرگ آن  دارای رنگی چون: زرد روشن تا قهوه ای تیره می باشد. حدود  شصت هزار راس دام نژاد سرابی در ایران وجود دارد. اغلب ظاهر چشمشان سفید تا قهوه ای است. این گاو در هر دوره ای قادر است حدود هزارو چهارصد و هشتاد کیلوگرم شیر تولید کند. این میزان حدود پنج درصد چربی دارد. گاوهای سرابی به طور معمول روزانه حدود نهصد گرم افزایش وزن خواهند داشت.

 

گاو سیستانی:

گاوهای سیستانی با جثه ای بزرگ، جز نژادهای گوشتی هستند که قادرند در هر دوره ای از شیردهی حدود صدو چهل کیلوگرم شیر تولید کنند.حجم گوشت تولیدی این نژاد بالا بوده و به طور روزاته تقریبا هزارو سی صدو پانزده کیلوگرم افزایش وزن دارند. رنگ بدنشان اکثر سیاه و گاهی ابلق خواهد بود.

 

گاو گلپایگانی:

یک نژاد شیری- گوشتی با جثه ای متوسط است که می تواند درهر دوره شیری حدود پانصدو هشتاد کیلوگرم شیر تولید کند. گاوهای گلپایگانی بهترین نژاد گوشتی در ایران می باشد. رنگ آن قرمز حناییو روزانه نزدیک نهصد کیلوگرم وزنش زیاد خواهد شد.

 

گاو نجدی:

گاو نجدی یک نژاد شیری-گوشتی ایرانی بوده که دارای جثه ای بزرگ می باشد. به طور متوسط در هر دوره، قادر است به طور میانگین حدود پانصدو هشتاد گیلوگرم شیر تولید نماید که در این میزان مقدار پنج درصد چربی وجود دارد. محل اصلی این نژاد اصیل در منطقه خوزستان می باشد.

رنگ گاو نجدی: این گاوها اغلب به رنگ قرمز حنایی می شوند.