انتخاب محل مناسب در پرورش گوسفندان

 انتخاب محل مناسب در پرورش گوسفندان

 

شرایط آب و هوایی یکی از عوامل موثر بر در تعیین انتخاب مکان پرواربندی دام های زنده است. شدت تابش نور، میزان حرارت، وزش باد، مقدار رطوبت و بارندگی از جمله عواملی اند که در انتخاب محل پرورش دام های زنده موثرند. شناختن اقلیم یک منطقه برای آگاهی از ویژگی های آب و هوایی لازم می باشد.

 

اقلیم چیست؟

شرایط آب و هوایی یک منطقه دارای فاکتورهای مختلفی نظیر: دما و رطوبت، باد، فشار اتمسفر، وغیره است که به مجموعه آن ها اقلیم می گویند.به عبارت دیگر، به مجموعه ویژگی های یک منطقه برای مدت طولانی نیز اقلیم نامیده می شود.

این شرایط می تواند بسیار بر زندگی افراد و حیوانات و نیز گیاهان موثر باشد. به همین خاطر کشاورزی  و دامداری را با توجه به ویژگیهای منطقه ای و اقلیمی مناطق مختلف انجام می شود.همانطور که می دانیم شرایط اقلیمی بسیار بر کیفیت نحوه زندگی و عملکرد رفتاری دام ها تاثیر گذار است. به نحوی که می تواند در جهت یا عدم رشد دام های زنده به کار گرفته شود.

 

وضعیت ایران از نظر شرایط اقلیمی چگونه است؟

ایران کشوری چهارفصل بوده که در مناطق مختلف، شرایط آب و هوایی گوناگونی دارد. باتوجه به آب و هوای هر بخش، نوع نژاد در پرورش گوسفندان با یکدیگر متفاوت خواهد بود.مناطق مختلف ایران از نظر آب و هوایی به چهار دسته: معتدل و مرطوب، سرد، گرم و خشک و ساحلی جنوبی تقسیم بندی می شود.

یکی از مهم ترین ویژگی های دام ها مقاومت آن ها در برابر شرایط مختلف آب و هوایی بوده که با توجه به محل زندگی باید نوع نژاد انتخاب شود. با توجه به این ویژگی ها می توان به سود دهی بالایی رسید در غیر این صورت تلفات زیادی را فرد متحمل خواهد شد.

 

برای احداث جایگاه دام ها باید به چه نکاتی توجه کرد؟

محل احداث نگهداری دام باید از مناطق اطراف بلندتر باشد، تا هنگام بارندگی یا سیل بتوان دام ها را به مناطق امن منتقل کرد.

یکی از عمده ترین تفاوت گوسفند و بز در نوع پوشش آن هاست. پس گوسفندان به خاطر وجود مو و کرک کم تر در پوشش خود مقاومت کم تری در برابر سرما دارند. بنابراین باید از آن ها مراقبت بیشتری شود. در مناطق سردسیر جایگاه دام باید روبه آفتاب و پشت به باد باشد.

زمین دایر شده باید در روی شیب احداث شود تا از جمع شدن آب های جاری در مکان های احداثی جلوگیری شود.

این مکان ها باید دارای پنجره های بزرگ باشد تا نور خورشید به طور کاملی به داخل ورود یابد. محل های پرواربندی باید طوری ساخته شود که فرد بتواند تمام بخش ها را ضد عفونی کند. بهنر محل های احداثی نزدیک چراگاه ها باشد.

مکان های پرواربندی دام باید از محل سکونت انسان دور بوده تا بدین روش از انتقال بیماری های مشترک انسان و دام جلوگیری شود. بیماری هایی چون: تب مالت، کیست هیداتیک، سل از جمله بیماری های مشترک بین انسان و حیوان می باشد. این بیماری ها می توانند سبب عفونت ریه و دستگاه گوارش شود.

 

فروش دام زنده و گوسفند زنده برادران تیموری» « فروش گوسفند زندهفروش دام »؛