اثر تغذیه در تولید مثل دام زنده

اثر تغذیه

اثر تغذیه درتولید مثل دام ها

 

تولید مثل جهت افزایش نسل به منظور سود دهی بالا، مهم ترین مسئله برای دامداران و پرورش دهندگان دام زنده و گوسفند به حساب می آید.

تولید مثل بالا علاوه ایجاد نسل بیشتر می تواند بر تولید فراورده های دامی بیشتر موثر باشد. مجموع این اثرات منجر به سود دهی بالا در صنعت تولید دامی خواهد شد. تولید مثل سریع و تاثیر گذار بر پایه عوامل مختلفی خواهد بود، که مهم ترین آن بر تغذیه درست و کافی می باشد. داشتن اگوی تغذیه ای مناسب در دام های زنده بر میزان و کیفیت باروری در ایجاد نسل بعد بسیار مهم است.

 

اثر تغذیه بر تولید مثل

اثر تغذیه عامل مهمی در تعیین وزن دام های زنده می باشد. وزن دام های زنده به خصوص میش ها در تعیین نرخ باروری بسیار اثر گذار است. به طور مثال: میش های لاغر و فرطوط، درصد باروری پایین تری نسبت به میش های زنده چاق دارند.

درصد باروری پایین در هر جفت گیری، می تواند بر میزان باروری باشد. یعنی شانس باروری در هر جفت گیری پایین خواهد بود. باید گفت میش های خیلی چاق نیز قدرت باروری بسیار کمی دارد. در واقع وزن مناسب در زمان جفت گیری می تواند منجر به باروری شود. دامداران باید توجه کنند، تغذیه دام بسیار مهم بوده و آن را به گونه ای تنطیم کنند که میش ها دارای وزن متناسب باشند.

بهترین راه های تعادل وزن در میش های زنده، دادن غذای کافی در هر وعده غذایی و گشنه نگه داشتن آن ها در ساعات مشخصی از روز می باشد.

 

افزایش کیفیت تغذیه دام بهنگام جفت گیری

برای آن که بتوانید از هر دوره جفت گیری نتیجه دلخواه را دریافت نمایید، باید دو تا سه هفته مانده به زمان جفت گیری، اصلاحاتی را در برنامه غذایی دام هایتان داشته باشید. اصلاحات باید به گونه ای باشد که در جهت افزایش جیره غذایی به منظور تولید انرژی بیشتر میش ها در طول روز شود.

دام زنده ای که در مراتع نامرغوب زندگی می کنند، باید قبل از دوره شیر دهی تا پیش از دوره افزایش تغذیه، به مناطق غنی تر برده شوند.

توجه کنید استفاده از گیاه شبدر برای دام هایی که در دوران باروری و جفت گیری به سر می برند، ممنوع است.

این گیاه دارای مقادیر بالای استروژن بوده و استفاده از آن در دوران ذکر شده، شانس باروری را کاهش خواهد داد.

توجه کنید دام های زنده ای که در مراتع نامرغوب چرا می کنند، از نظز تغذیه ای بسیار ضعیف هستند. برای کمک و بالا بردن ارزش غذایی آن ها بهتر است 450 گرم یونجه خشک به تغذیه آن ها اضافه کنید.

یونجه خشک دارای پروتئین بوده که شانس باروری را برای میش ها افزایش می دهد. دانه غلات یک نوع ماده مکمل غذایی و پروتئینی است که مصرف آن بر شانس باروری موثر است. دامداران عزیز می تواند مقدار 250 تا 450 گرم از الگوی غذایی دام ها را بر پایه غلات انتخاب نمایند.

در مصرف مکمل های غذایی حتما دقت کافی داشته باشید، در حین شروع آن ها باید از میزان کم آن استفاده نمایید.

تخمک گذاری عامل مهمی است که در میزان باروری موفق اهمیت حائزی دارد. اگر دام های زنده بیشتر از مواد پروتئنی و انرژی زا استفاده کنند، باروری موفق تری خواهند داشت. مصرف این مواد به رها سازی تخمک از تخمدان ها کمک بسیاری خواهد کرد. میش های لاغر می تواند از مواد مغذی پروتئین دار جهت باروری خود استفاده نمایند. در برخی اوقات مصرف این مواد به چند قلو زایی در دام های زنده و سالم منجر می شود.