آشنایی با دامداری صنعتی

آشنایی با دامداری صنعتی

 

با فقدان مسئله تکنولوژی در گذشته، دامپروری به روش سنتی و دستی صورت می گرفته، اما با گذشت زمان بر تعداد جمعیت کره زمین افزوده شده است.

به گزارش «سرویس دام، دامداری برادران تیموری» « دام زنده – گوسفند زنده »؛ با گسترش جمعیت و افزایش نیازهای مردم، احتمال کمبود منابع غذایی و تعداد دام ها نیز وجود دارد. اما همین نیازهای بشر سبب شده است تا انسان ها را در مسیر انتخاب راه نجات بیندازد. بدین وسیله نیاز به تنوع غذا و نیز رفع احتیاجات، بسیاری از مردم به صدد گسترش بر صنعت دامداری پرداختند.امروزه پرورش دام های زنده بر اساس علم مدرن و تکنیک های صنعتی انجام می شود. پس می توان گفت جایگزینی روش های جدید باعث تمایل مردم به استفاده از روش های صنعتی شده است.

با اجباری شدن صنعت دامپروری در ایران، باز هم تقریبا دو سوم از محصولات گوشتی و جانبی تولید شده از دام زنده از روش های سنتی تولید می شود. روش های سنتی از پرورش دام بیشتر در مناطق عشایری و روستایی ایران کاربرد دارند.با این وجود بسیاری از دامداران در صنعت مدرنیته تنها یک سوم از نیازهای گوشتی و لبنیاتی انسان ها را تامین می کنند. پر مصرف ترین گوشت در ایران، گوشت گوسفند می باشد. تحقیقات نشان داده حدود 53 میلیون راس دام زنده گوسفند، 27 میلیون راس بز و بزغاله، 5 تا 6 میلیون راس گاو، و 5 راس گاو میش پرورش داده اند هزینه نگهداری دام های زنده به روش صنعتی نسبت به روش سنتی بیشتر خواهد بود.

تمرکز انواع دام ها در محل پرورشگاه زیاد بوده به همین خاطر امکان بروز و انتقال بیماری در بین آن ها بیشتر می باشد. به همین دلیل رعایت اصول و نکات بهداشتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

پس طبعا رعایت این نکات پر هزینه خواهد بود. دامداری سنتی به گونه ای است که دامداران با حداقل تجهیزات می توانند از دام های خود نگهداری کنند. ریسک پذیری در صنعت سنتی از صنعت کلاسیک کم تر است. توجه کنید تولیدات محصولات از روش صنعتی بیشتر از سنتی بوده است.

دلیل این سود دهی بالا استفاده از اصول علمی و الگوی تغذیه ای صحیح بوده که منجر به بازگشت زود هنگام سرمایه و سود دهی بالا خواهد شد. به عنوان مثال: یک گاو زنده بالغ شیرده به طور روزانه به روش صنعتی حدود 8 کیلوگرم شیر تولید می کند، اما در روش سنتی حداکثر 2 کیلوگرم شیردهی در هر راس اتفاق می افتد. مهم ترین مسئله برای رسیدن به سود دهی بالا در این صنعت رعایت تمامی اصول فنی، بهداشت و مدیریت درست، همچنین داشتن الگوی تغذیه ای مناسب می باشد. حضور یک دامپزشک در هنگام پرورش دام ها می تواند از به وجود آمدن خسارات زیاد جلوگیری کند. در چند دهه اخیر به دلایل زیادی چون: چرای بیش از

حد دام های سبک وزن یعنی بز و گوسفندان زنده، مراتع سرسیز و محیط های زیست به سمت نابودی پیش رفته اند.

توجه کنید در دامداری به روش های صنعتی و مدرنیته اصلاح نژادی یکی از مهم ترین اهداف برای تولید دام ها با نژادهایی برتر است. در این روش ها می توان نژادهایی را تولید کنند که با شیر دهی بالا به میزان تولید گوشت بیشتر و ایجاد نسلی پر بار تر و سالم تر منجر می شوند.